Privacyverklaring jouwinterimhr.nl

In het kader van (online) privacy heb ik voor jouwinterimhr.nl een privacyverklaring opgesteld. Ik heb het recht om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Daarom raad ik je aan bij een bezoek aan mijn website de verklaring door te nemen. Deze verklaring bevat informatie over de doelstellingen die ik nastreef bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de website, en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Contactgegevens

Sevinc Demirbas
jouwinterimhr.nl
info@jouwinterimhr.nl
Zeist, Nederland

Verzamelen van persoonlijke gegevens

jouwinterimhr.nl verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en what’s app. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voornaam;
  • eventueel achternaam;
  • e-mailadres;
  • bedrijfsnaam.

 

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking persoonsgegevens

jouwinterimhr.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wanneer je een reactie plaatst onder een blog op jouwinterimhr.nl zal jouw naam, e-mailadres, eventuele website, je IP-adres en de inhoud van het bericht voor mij zichtbaar worden. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat je de reactie verwijdert of totdat ik het bericht verwijder.
  • Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien. Ik verwijder 1 keer per jaar alle e-mails van een jaar of ouder.
  • Voor het statistiekprogramma Google Analytics. Ik gebruik Google Analytics voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren. De tracking gegevens via Google Analytics blijven 14 maanden bewaard.
  • Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je de informatie hebt verstrekt, tenzij ik nadrukkelijk toestemming van jou krijg, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet voor/aan goede doelen.

Ik gebruik mijn website niet om speciale persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek, ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@jouwinterimhr.nl, dan kan ik de gegevens verwijderen.

Cookies

Jouwinterimhr.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jouwinterimhr.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ook plaatst jouwinterimhr.nl cookies die jouw surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld via Google Analytics. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klacht indienen

Wilt je een klacht indienen over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens bescherm? Dat is hier mogelijk via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Vragen over mijn privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je mij hebt gegeven via deze website, of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan info@jouwinterimhr.nl.

Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Ik raad je daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.